HomeArtykuły Ilościowy udział warzyw i owoców w codziennym zywieniu

Ilościowy udział warzyw i owoców w codziennym zywieniu

Posted in : Artykuły on by : admin

W warunkach normalnych żywienie ludzi oparte jest na odpowiednio dobranych produktach spożywczych. Zestawy produktów na 1 osobę i na 1 dzień nazywane są racjami pokarmowymi. Zostały one opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia oraz opublikowane w książce pt. „Normy żywienia dla 18 grup ludności” opracowanej przez A. Szczygła, J. Siczkówną, L. Nowicką i wydanej w Warszawie w 1970 r.
Ze względu na różnice występujące w dochodach poszczególnych grup ludności racje pokarmowe zostały opracowane dla czterech poziomów ekonomicznych oznaczonymi literami A, B, C, D, w których każda racja pokarmowa pokrywa zapotrzebowanie człowieka, a różnice dotyczą ich kosztów.


Racja A wyżywienie warunkowo dostateczne i najtańsze.
Racja B – wyżywienie dostateczne – umiarkowany koszt.
Racja C – wyżywienie pełnowartościowe – średnio wysoki koszt.
Racja D – wyżywienie docelowe – najdroższe.

Organizm człowieka nie magazynuje witaminy C, toteż musi być ona dostarczana codziennie i to w niezbędnej ilości. Dlatego biorąc pod uwagę powyższe racje pokarmowe, oraz osobowy skład rodzinny można łatwo obliczyć ilość produktów potrzebnych dla wszystkich jej członków.
Obliczenie to może być również pomocne do zaplanowania zasiewów we własnym ogrodzie, a przy niedostatku zasiewów własnych czy w ogóle braku ogródka – do zaplanowania odpowiednich sum pieniężnych na kupno owoców i warzyw przeznaczonych do bieżącego spożycia oraz do przechowywania w stanie naturalnym lub jako przetwory.