HomeArtykuły Jak pasteryzować przetwory?

Jak pasteryzować przetwory?

Posted in : Artykuły on by : admin

Usunięcie powietrza z opakowań, z samych produktów i płynów jest zabiegiem koniecznym dla zachowania wartości witaminowej i trwałości przetworów. W przetwórstwie przemysłowym stosuje się specjalne pompy, natomiast w domu powietrze usuwa się w różny sposób, np. napełniając opakowania gorącymi zalewami lub też w czasie samego przebiegu pasteryzacji.
Czas pasteryzacji zależy od surowca, dlatego owoce pasteryzuje się krócej, a warzywa dłużej. Długość okresu pasteryzacji ściśle wiąże się z jej temperaturą. Im wyższa temperatura pasteryzacji, tym długość jej trwania może być krótsza i odwrotnie. Przetwory owocowe można pasteryzować w temperaturze od 80°C do 95°C; przestrzeganie tej temperatury jest ważne, gdyż wówczas pasteryzowane produkty nie tracą wartości odżywczej.


Należy również unikać podwyższania temperatury i doprowadzenia do wrzenia przetworu wewnątrz opakowania. Uchodzące wtedy szybko rozrzedzone powietrze może nawet wypchać część płynnej masy przetworów na zewnątrz. Często jest to przyczyną nie zamknięcia się słojów, weków, gdyż pozostałe między brzegami słoja a gumką cząstki owoców uniemożliwiają zassanie opakowania.
Wszystkie słoje napełnia się przetworem przeznaczonym do pasteryzowania pozostawiając od góry słoja 1,5-2 cm wolnej przestrzeni. Na suche kołnierze weków należy nałożyć osuszone gumki, starannie przykryć i na słój wcisnąć sprężynkę przytrzymującą pokrywę. Zakrętki na opakowania twist-off nie dociska się, lecz tylko lekko nakłada. Dociska się ją do oporu podczas wyjmowania opakowań po ukończonej pasteryzacji.
Tak samo należy postępować przy pasteryzowaniu przetworów w butelkach z zakrętkami.
Po zakończonej pasteryzacji należy możliwie szybko przetwory schłodzić, a gdy wystygną — sprawdzić szczelność zamknięcia. W tym celu weki — po zdjęciu zacisku — należy chwycić za przykrywkę; prawidłowo zamknięte opakowanie nie otworzy się. Słoje z zamknięciem twist-off odwrócić stawiając je na pokrywce, spod której nie powinien wyciekać płyn. Wszystkie przetwory po kontroli szczelności zamknięcia należy opatrzyć etykietą zawierającą nazwę przetworu oraz datę przygotowania.